Fodhlíthe na hÉireann

Tá dualgas ar an NRA chun Fodhlíthe a fhoilsiú agus a chur i dtoll a chéile do gach scéim dolaí atá i bhfeidhm i bPoblacht na hÉireann.

I gcomhréir leis na Fodhlíthe seo, is gá sonraí ar dholaí, a shainítear ar mhaithe le Fodhlíthe an dola mar ‘Uasdolaí’, a fhoilsiú gach bliain.

Tá fáil ag an bpobal ar na ‘hUasdolaí’ seo le haghaidh na bliana reatha agus a fhad le cúpla bliain siar lena n-íoslódáil ag tráth ar bith.