Cuideachtaí clibeanna in Éirinn

Independent Tag Providers

EasyTrip Services Ireland

EA House, Damastown Industrial Estate, Mulhuddart, Dublin 15

Lo-call 1890 67 67 68

www.easytrip.ie / info@easytrip.ie

TollTag.ie - ParkMagic Mobile Solutions Ltd.

Riverfront, Howleys Quay, Limerick

+353 (0) 61 311 422

www.TollTag.ie / info@parkmagic.net

Direct Route Logo

DirectRoute (Limerick) Ltd

Coonagh Mainline Toll Plaza, Coonagh, Co. Limerick

+353(0) 61 582800

www.limericktunnel.com / info@directroutelppp.ie

 
Direct Route Logo

DirectRoute (Fermoy) Ltd

Richmond Hill, Richmond House, Fermoy, Co. Cork  021 488 99 68

http://m8.directroute.ie/ / info@directroute.ie 

 

eFlow*

eFlow, 2nd Floor, Cape House, Westend Office Park, Dublin 15

Lo-call 1890 50 10 50 

eFlow.ie / eflow.ie/contact_us/

*Tabhair faoi deara: Ón 31 Lúnasa 2016 go dtí go bhfógrófar a mhalairt, ní oibreoidh clibeanna eFlow ag dolaphláis a oibríonn Celtic Roads Group (CRG).

Is iad seo a leanas na bóithre atá i gceist: M1 (Baile Mhic Gormáin - Mainistir Bhuithe), M7/M8 (Port Laoise - Baile an Chaisleáin/Port Laoise - an Chúlchoill) agus an N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge).

Le haghaidh breis eolais cliceáil anseo.