Cén fáth a bhfaighfeá clib

Cabhraíonn clibeanna leictreonacha leat aistear le níos lú stadanna, atá níos tapúla agus a beidh níos breosla-éifeachtúla. Chomh luath is a chláraíonn tú le solathróir clibeanna, seolfar clib leictreonach duit a ríomhchláraíodh roimh ré le huimhir phláta ceadúnais agus aicme feithicle d’fheithicle.

Na Tairbhí a bhaineann le Clib a bheith agat

Tá clibeanna leictreonacha an-áisiúil. Is féidir le feithiclí áirithe, a bhfuil clibeanna suiteáilte iontu, is é sin, gluaisteáin, feithiclí faoi thiomáint ceithre roth agus veaineanna beaga, an mearlána a úsáid ar  gach dolabhóthar in Éirinn.* Chomh maith le sin, cinntíonn siad an méid a leanas:

  • Seachnaíonn tú breis breosla a úsáid agus am a chur amú i dtrácht ag both dola;
  • Ní bheidh tú buartha riamh arís faoin tsóinseáil cheart a bheith ar láimh agat;
  • Ní bhíonn aon spriocdhátaí íocaíochta i gceist an lá dar gcionn ar bhóithre áirithe;
  • Faigheann tú roghanna idir cuntais réamhíoctha agus iaríoctha;
  • Baineann tú tairbhe ó rátaí laghdaithe dola ar bhóithre áirithe;

Cuir feabhas ar d’eispéireas tiomána timpeall na hÉireann, agus cláraigh do chuntas clibe anois.

Do Ghnólachtaí

Cabhraíonn clibeanna leictreonacha le gnó níos tapúla agus níos saoire a dhéanamh ar an mbóthar agus leis an ngnó sin a bhainistiú. Cibé acu má tá flít bheag, mheánach nó mhór ag do ghnólacht, bainfidh tú sochar ón méid a leanas:

  • Aistir níos tapúla tríd an mearlána ar gach dolabhóthar in Éirinn (gluaisteáin, feithiclí faoi thiomáint ceithre roth agus veaineanna beaga)*
  • Ní bheidh ort bheith buartha riamh arís go mbíonn an tsóinseáil cheart ar láimh ag do thiománaithe
  • Is fusa bainistíocht agus monatóireacht a dhéanamh ar ráitis ina sonraítear na haistir go léir (labhair le soláthróir do chlibe chun breis eolais a fháil)
  • Aistir níos saoire mar gheall gur féidir le do thiománaithe an trácht ag both dola a sheachaint agus seachnaíonn seo breosla breise a úsáid
  • Caitheamh agus cuimilt ar d’fheithiclí a laghdú

Fógra Sábháilteachta do Ghluaisrothaithe

Ní féidir clibeanna leictreonacha agus léitheoirí clibe a úsáid ar ghluaisrothair ag dola-phláis na hÉireann.

Ba mhian leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta an baol a chur in iúl do gach gluaisrothaí a bhaineann leis na méarlánaí a úsáid le clib leictreonach ag dola-phláis ar fud na hÉireann.

Ní sholáthraíonn soláthróirí clibeanna don chuspóir seo. Sa mhullach air sin, thug oibreoirí dola-phláis le fios nár dearadh na mearlánaí go n-úsáidfidh gluaisrothaithe iad.