Rochtain ar Fhaisnéis

Tá Bonneagair Iompair Éireann (TII) tiomanta do cheanglais an Achta um Míchumas, 2005 a chomhlíonadh, lena n-áirítear láithreáin ghréasáin a sholáthar ar féidir le gach duine iad a rochtain agus a úsáid, gan aird ar mhíchumas. 

Má tharlaíonn nach bhfuil tú in ann ábhar ar láithreán gréasáin eToll a rochtain nó a úsáid, ar chúiseanna inrochtaineachta, déan teagmháil le duine dár gcomhaltaí foirne thíos, le do thoil, a dhéanfaidh a ndícheall chun cabhrú leat.

Gary Lynch
Oifigeach Fiosrúchán
An Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha
Guthán: 01-6658756
Ríomhphost: glynch@nra.ie

Orla Mulqueen
Oifigeach Rochtana
Acmhainní Daonna
Guthán: 01-6658767
Ríomhphost: omulqueen@nra.ie

Forléargas ar Inrochtaineacht an Láithreáin Ghréasáin

Aithníonn TII an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go mbíonn ár láithreáin go léir cuimsitheach agus inrochtana do gach duine. Ar an mbonn seo, dearadh láithreán gréasáin eToll chun inrochtaineacht “A-Dhúbailte” a bhaint amach de réir na dTreoirlínte maidir le hInrochtaineacht ar Ábhar Gréasáin 1.0 (“WCAG 1.0”) de chuid Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (“W3C”).  Féadtar amharc ar WCAG 1.0 anseo agus is é a chuspóir chun a mhíniú conas is féidir láithreán gréasáin níos inrochtana agus inúsáidte a dhéanamh de láithreán gréasáin do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Tugann láithreán gréasáin eToll faoi Threoirlínte maidir le hInrochtaineacht TF an Údaráis Náisiúnta Mhíchumais (“Treoirlínte NDAIA”) a chomhlíonadh. Is féidir threoirlínte NDAIA a léamh anseo.

Cabhraíonn comhlíonadh WCAG 1.0 agus na dTreoirlínte NDAIA le láithreán gréasáin níos áisiúla d’úsáideoirí a dhéanamh de láithreán gréasáin eToll ar mhaithe le gach duine, ach má tá aon mholtaí agat maidir le conas a d’fhéadfaimis feabhas a chur ar inrochtaineacht ár láithreáin ghréasáin, déan teagmháil le duine dár gcomhaltaí foirne, le do thoil. Tugtar a sonraí teagmhála thíos.

Naisc

Tá tréithe teidil ag go leor nasc. Osclaítear gach ceann díobh sa bhrabhsálaí. Tá sainithe ALT ag gach íomhá seachas íomhánna maisithe – bíonn luachanna neamhní acu siúd.

Dearadh Amhairc

Dearadh láithreán gréasáin eToll agus Stílbhileoga Cascáideacha (CSS) á n-úsáid don leagan amach agus don fhormáidiú amhairc. Is annamh a úsáidtear táblaí ar láithreán gréasáin eToll agus sa chás go n-úsáidtear iad, ní dhéantar amhlaidh ach mar gheall go léirítear na sonraí ábhartha níos fearr i bhformáid tábla.