Skip to main content

Inrochtaineacht

Tá etoll.ie tiomanta do:

  • Suíomh gréasáin inrochtana a choinneáil.
  • chinntiú go mbaineann an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0, chun Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéis a sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí a sholáthar
  • chinntiú go mbainfidh gach faisnéis nua ar an suíomh Gréasáin comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0
  • lena n-áirítear inrochtaineacht nuair a sholáthraímid córais tríú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá ann cheana

Tá fhios againn faoi roinnt réimsí ar an suíomh gréasáin ina bhféadfaimis inrochtaineacht a fheabhsú. Táimid ag obair faoi láthair chun é seo a bhaint amach. Tá súil againn go mbainfidh an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0 faoi Q3 2022.

Stádas comhlíonta

Sainmhíníonn na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) ceanglais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú.Tá etoll.ie comhréireach go páirteach le WCAG 2.0. agus tá sé ag pleanáil a bheith go hiomlán comhréireach faoi Q3 2022.

Ábhar neamh-inrochtana

Táimid i mbun feabhsúcháin ar na gnéithe seo a leanas den suíomh gréasáin. Níl an t-ábhar atá liostaithe thíos inrochtana faoi láthair:

  • Úsáidtear HTML chun ábhar a fhormáidiú.
  • Clib "trom" a úsáidtear chun téacs a fhormáidiú.
  • Nasc aitheanta de réir datha amháin.
  • Tá téacs in easnamh ar lipéad rialaithe foirme.
  • Téacs nasc a úsáidtear le haghaidh iolra cinn scríbe éagsúla.

Tá sé beartaithe go socrófar na saincheisteanna seo Q3 2022.

Ullmhú den ráiteas inrochtaineachta seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo agus cuireadh ar fáil é an 9 Nollaig 2020. Tá na modhanna a úsáidtear chun an ráiteas a ullmhú leagtha amach in Airteagal 3 (1) de Chinneadh Feidhmithe an Choimisiúin (AE) 2018/1523 agus ag an Údarás Náisiúnta Míchumais anseo. Rinneadh súil siar deireanach ar an ráiteas an 9 Nollaig 2020.

Aiseolas agus faisnéis teagmhála

Fáiltíonn etoll roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo. Má aimsíonn tú nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil, faisnéis a iarraidh, nó ábhar a úsáid ar shuíomh gréasáin etoll ar chúiseanna inrochtaineachta, déan teagmháil linn tríd an leathanach teagmhála linn.

Rochtain ar Fhaisnéis

Tá Bonneagar Iompair Éireann (TII) tiomanta do cheanglais an Achta um Míchumas 2005, lena n-áirítear suíomhanna Gréasáin a sholáthar a bhféadfadh gach duine rochtain a fháil orthu agus a úsáid, beag beann ar mhíchumas.

Má aimsíonn tú nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil ar ábhar ar shuíomh Gréasáin eToll nó é a úsáid ar chúiseanna inrochtaineachta, téigh i dteagmháil le duine dár mbaill foirne atá liostaithe thíos a dhéanfaidh a ndícheall cabhrú leat:

Gary Lynch
Oifigeach Fiosrúcháin
An Roinn Gnóthaí Corparáideacha
Guthán: 01-6658756
Ríomhphost: glynch@tii.ie

Orla Mulqueen
Oifigeach Rochtana
Acmhainní Duine
Guthán: 01-6658767
Ríómhphost: omulqueen@tii.ie