Skip to main content

Faisnéis do chuairteoirí

Má tá tú ag taisteal trasna na hÉireann le linn do chuairte tabharfaidh an comhairle seo a leanas, a cuireadh le chéile ar mhaithe le cuairteoirí ar Éirinn, lámh mhór chúnta duit. 

De rogha air sin, is féidir teacht ar eolas faoi Bhóithre Náisiúnta, agus Oibreacha Bóthair, an Trácht agus Amanna Taistil san áireamh ann, ag seo.

Cá bhfuil na Dolabhóithre?

Map of toll roads in Ireland

Conas a íocaim as dolaí in Éirinn?

Tá gnáthdhola-phláis suite ar dheich ndolabhóthar na hÉireann as na haon dolabhóthar déag atá ann sa tír.

Murar eisíodh clib leictreonach do do ghluaisteán in Éirinn, beidh ort stopadh ag both an airgeadóra agus do dhola a íoc le hairgead tirim, le cárta creidmheasa nó trí úsáid a bhaint as cárta réamh-íocaíochta.

Dolabhóthar gan bhacainn is ea M50 Bhaile Átha Cliath, agus mar gheall air sin, níl ar thiománaithe stopadh ag dola-phlás. Ritheann an trácht faoi dhroichead ceamaraí idir Acomhail 6 agus 7 a chuireann cláruimhreacha na bhfeithiclí i gcuntas. Ní mór do thiománaithe a ndola ar an M50 a íoc roimh 8i.n. an lá dar gcionn mura mian leo go ngearrfar pionós um íocaíocht dhéanach €3.00 orthu.

Conas a íocaim as aistear dolaí má tá gluaisteán ar cíos á thiomáint agam?

Más gá duit, le linn d’aistir, taisteal ar cheann de dholabhóithre na hÉireann, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do chuideachta ghluaisteán ar cíos roimh ré lena dheimhniú an gclúdaíonn nó nach gclúdaíonn do chomhaontú cíosa íocaíocht muirir dhola. Cuireann roinnt cuideachtaí na muirir dhola san áireamh i do bhille, agus iarrann cuideachtaí eile ort gach muirear dola a íoc tú féin.

Más gá duit muirir dhola a íoc, féadfaidh tú íoc as d’aistear ar an M50 ar thrí bhealach shimplí:

  • Ar líne eFlow.ie
  • Tú féin go pearsanta le hairgead nó le cárta ag aon asraon miondíola ar fud na tíre ina bhfuil an comhartha Payzone
  • Ar an nguthán – is féidir glao gutháin a chur ar ghníomhairí seirbhíse do chustaiméirí eFlow ar Ghlao Áitiúil: 1890 50 10 50 ó Phoblacht na hÉireann, 0845 30 15 405 ón RA, nó ar +800 50 10 50 11 ó aon tír eile
  • Ag gach dola-phláis eile in Éirinn, tá sé de dhualgais ort a íoc ag an dola-phlás ag baint úsáide as na modhanna atá luaite thuas

Céard a tharlaíonn mura n-íocaim as m’aistear ar an M50?

Má úsáideann tú an M50, agus mura bhfuil tú cláraithe le soláthróir clibeanna, tá ort íocaíocht dola a dhéanamh faoi 8.00i.n an lá dar gcionn. Má theipeann ort íocaíocht a dhéanamh faoin am sin, gearrfar fíneáil €3.00 ort.

Mura n-íocann tú an dola agus an pionós tar éis 14 lá, gearrfar pionós breise um íocaíocht dhéanach €41.50 ort.

Má theipeann ort an tsuim seo a íoc tar éis 56 lá, gearrfar muirear breise pionóis um íocaíocht dhéanach €103.50 ort. Murar íoc tú an tsuim seo go fóill, féadtar tús a chur le himeachtaí dlí.

Tá ceadúnas ag Euro Parking Collections chun dolaí neamhíoctha den M50 a bhailiú ar son eFlow ar fud Mhór-Roinn na hEorpa.