Skip to main content

Saghsanna Cuntais

Má osclaíonn tú cuntas leis na soláthróirí iomadúla, ní bheidh ort bheith buartha riamh arís faoi spriocdhátaí íocaíochta a chailleadh nó an tsóinseáil cheart a bheith agat nuair a dhruideann tú le plás dola. 

Ag brath ar do sholáthróir clibeanna, tá dhá rogha éagsúla cuntais ann:

  • Réamhíoctha; agus
  • Iaríoctha.

Cuntais Iaríoctha

Ligeann cuntas iaríoctha don chustaiméir cuntas a chruthú le soláthróir clibeanna chun na muirir dhola a íoc a tabhaíodh le linn na míosa sin ag deireadh na míosa. Féadfaidh dátaí íocaíochta athrú. Déan teagmháil le do sholáthróir clibeanna chun breis sonraí a fháil.

Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir bealaí éagsúla íocaíochta, ar nós:

  • Dochar díreach;
  • Cárta creidmheasa; agus
  • Cárta dochair

Cuntais Réamhíoctha

Má bhíonn cuntas réamhíoctha agat, déanann tú do chuntas a bhreisiú le méid a roghnaíonn tú roimh ré. Déantar custaiméirí a ‘bhreisiú’ go huathoibríoch nuair a shroicheann an gcuntas an t-íosleibhéal a sonraíodh roimhe seo.

Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir roghanna éagsúla íocaíochta, ar nós:

  • Dochar díreach;
  • Cárta creidmheasa; agus
  • Cárta dochair

Cuntas Airgid

Cuireann cuntas airgid ar chumas custaiméara a gclib a ‘bhreisiú’ le sochar roimh ré agus íocaíochtaí airgid thirim a úsáid.

Tá dhá rogha ann;

  • Rogha 1 – Is féidir leat íoc ag ceann de na hasraonta iomadúla PostPoint atá lonnaithe ar fud na hÉireann
  • Rogha 2 – Is féidir leat íoc ag both OmniVend atá lonnaithe i siopaí áise ar fud na tire