Skip to main content

Beartas Fianán

Céard is Fianáin Ann?

Is éard is fianán ná téacschomhad beag a bhfuiltear in ann é a stóráil ar do ríomhaire nó ar ghléas soghluaiste agus a bhfuil sonraí ann faoi na láithreáin ghréasáin ar a dtéann tú. Féadfar go ligfear don láithreán gréasáin do ghníomhartha nó na roghanna a dhéanann tú thar thréimhse ama a “chuimhneamh”, mar gheall air, nó d’fhéadfadh sonraí a bheith taifeadta ann a bhaineann le feidhm nó le soláthar an láithreáin. Is féidir le fianáin a bheith socraithe ag úinéir an láithreáin ghréasáin nó i gcásanna áirithe ag seirbhísí tríú páirtí a bhfuil cead faighte acu ó úinéir an láithreáin ghréasáin faisnéis eile a chur ann, ábhar/fógraíocht a reáchtáil ann nó feidhmiúlacht eile a sholáthar, dála an anailísíocht.

An Bealach a n-Úsáidimid Fianáin

Úsáidimid fianáin chun an taithí is fearr is féidir a chur ar fáil don úsáideoir ar ár láithreán gréasáin, lena n-áirítear gnéithe de a bhaineann leis na meáin shóisialta, agus chun trácht a anailísiú chomh maith. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an cur síos mionsonraithe ar na cineálacha éagsúla d’fhianáin atá ann, thíos.

Fianáin a Chur as Feidhm

Is féidir cosc a chur ar fhianáin a bheith socraithe trí na socruithe ar do bhrabhsálaí a choigeartú (féach Cabhair sa bhrabhsálaí a úsáideann tú féin chun fáil amach conas é sin a dhéanamh). Má dhéantar na fianáin a dhíchumasú, déanfar feidhmiúlacht agus gnéithe áirithe den láithreán seo díchumasaithe freisin dá bharr.

Na Fianáin a Shocraímid

Fianáin atá Fíor-Riachtanach

Tá na fianáin seo riachtanach ionas go mbeidh an láithreán gréasáin in ann feidhmiú i gceart agus ní féidir iad a dhíshochrú sna córais atá againne. Go hiondúil, ní shocraítear iad ach amháin mar fhreagairt ar ghníomhartha a dhéanann tú arb ionann iad agus iarraidh ar sheirbhísí, do chuid sainroghanna príobháideachta a shocrú, mar shampla, logáil isteach a dhéanamh nó foirmeacha a líonadh. Is féidir do bhrabhsálaí a shocrú chun na fianáin seo a bhac, nó chun tú a chur ar an airdeall fúthu, ach ní oibreoidh codanna áirithe den láithreán má dhéantar é sin.

Fianáin Anailísíochta

Ligeann na fianáin seo dúinn an líon cuairteanna agus an méid tráchta a chomhaireamh ionas gur féidir linn feidhmíocht an tsuímh a thomhas agus a fheabhsú. Cabhraíonn siad linn fáil amach cad iad na leathanaigh is mó a bhfuil tóir orthu agus na bealaí a dtéann na cuairteoirí timpeall an láithreáin. Tá an fhaisnéis uile a bhailítear leis na fianáin seo comhiomlánaithe agus dá bharr sin tá siad taifeadta gan ainm. Más rud é nach gceadaíonn tú na fianáin seo ní bheidh a fhios againn cathain a thug tú cuairt ar ár suíomh, agus ní bheimid in ann monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an láithreáin.

Fianáin Sprioctha/Fógraíochta

Féadfar na fianáin seo a bheith socruithe ar ár suíomh ag comhpháirtithe fógraíochta dá gcuid. Féadfar do na cuideachtaí sin iad a úsáid chun próifíl de do chuid spéiseanna a ghlacadh agus fógraí ábhartha a thaispeáint duit ar shuímh eile. Oibríonn na fianáin seo trí do bhrabhsálaí agus do ghléas idirlín a shainaithint go huathúil. Más rud é nach gceadaíonn tú na fianáin seo, gheobhaidh tú fógraí nach bhfuil chomh spriocdhírithe sin.

Fianáin um na Meáin Shóisialta

Socraítear na fianáin seo le raon de sheirbhísí meán sóisialta atá curtha leis an láithreán againn ionas go mbeidh tú in ann ár n-ábhar a roinnt le do chairde agus le do líonraí. Tá siad in ann an bhrabhsáil a dhéanann tú ar láithreáin eile a rianú agus próifíl de do chuid spéiseanna a chruthú. D’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar an ábhar agus na teachtaireachtaí a fheiceann tú ar láithreáin ghréasáin eile ar a dtéann tú. Más rud é nach gceadaíonn tú na fianáin seo, féadfar nach mbeidh tú in ann na huirlisí comhroinnte seo a úsáid nó a fheiceáil.

Fianáin Tríú Páirtí

I roinnt cásanna úsáidimid fianáin a soláthraíonn tríú páirtithe iontaofa iad freisin. Sa chuid seo a leanas, sonraítear na fianáin tríú páirtí sin a d’fhéadfá teacht orthu ar an láithreán seo.

Baineann an láithreán seo úsáid as Google Analytics atá ar cheann de na réitigh don anailíseacht is forleithne agus is iontaofa atá le fáil ar an ngréasán chun cabhrú linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann tú an láithreán chomh maith le slite inar féidir linn d’eispéireas a fheabhsú. Féadfar na fianáin seo rudaí éagsúla a rianú amhail an méid ama a chaitheann tú ar an láithreán agus na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ábhar a chruthú atá tarraingteach.

Úsáidimid cnaipí agus/nó breiseáin meán sóisialta ar an láithreán seo chomh maith ionas go ligfear duit nascadh a dhéanamh le do líonra sóisialta ar bhealaí éagsúla. Chun iad seo a bheith in ann oibriú i gceart, caithfidh láithreáin mheán sóisialta, leithéidí Facebook agus Twitter, fianáin a shocrú ar ár láithreáin féin a fhéadfar iad a úsáid chun do phróifíl ar a láithreáin a fheabhsú nó chun cur leis na sonraí atá acu chun críocha éagsúla de réir mar atá sainráite ina mbeartais phríobháideachta faoi seach.

 

Cineálacha Fianán

Tá dhá chineál éagsúla d’fhianáin a úsáidtear ar an láithreán gréasáin seo, Fianáin Sheasmhacha & Fianáin Seisiún. Braitheann an chaoi a ndéantar an fianán a shábháil ar do ghléas ar an gcineál fianáin atá ann.

  • Fanann fianáin sheasmhacha ar do ghléas idir seisiúin brabhsála éagsúla. Cuirtear i ngníomh iad gach uair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin ar a gchruthaíodh an fianán áirithe sin. Mar shampla, i gcás go n-úsáidtear “fianán seasmhach” ar láithreán gréasáin chun do chuid sonraí logála isteach a mheabhrú, ní bheidh ort na sonraí sin a iontráil gach uile uair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin sin .

  • Ligeann fianáin seisiúin don oibreoir láithreán gréasáin gníomhartha úsáideora a nascadh le linn seisiúin bhrabhsálaithe. Tosaíonn an seisiún brabhsálaithe nuair a osclaíonn tú fuinneog an bhrabhsálaí agus cuirtear deireadh leis nuair a dhúnann tú fuinneog an bhrabhsálaí. Is ar bhonn sealadach a chruthaítear fianáin seisiúin. Scriostar gach fianán seisiúin a luaithe is a dhúnann tú an brabhsálaí.

Tuilleadh Eolais

Más mian leat do chuid socruithe fianán a rialú ar do bhrabhsálaí féin, is féidir leat na naisc ag seo thíos a úsáid agus na céimeanna atá treoraithe ann a leanúint de réir an bhrabhsálaí atá agat féin.

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Tá súil againn go bhfuil an scéal maidir leis an úsaid a mbaintear as fianáin ar láithreán gréasáin etoll.ie soiléir anois, ach, mar sin féin, más mian leat tuilleadh eolais a fháil is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: dataprotection@tii.ie

Please see below for a current list of cookies on etoll.ie.

AINMÓSTACHDÁTA ÉAGACUIR SÍOSCATAGÓIR
CookieConsent etoll.ie 1 bhliain amháin Stórálann sé staid toilithe fianán an úsáideora don fhearann reatha. Fíor-Riachtanach
Language etoll.ie An Seisiún Sábhálann sé an rogha teanga atá ag an úsáideoir don láithreán gréasáin. Fíor-Riachtanach
set_etoll_cookie etoll.ie 13  lá Úsáideann etoll.ie é chun fianán a sheoladh ón bhfreastalaí chuig an úsáideoir, ionas gur féidir leis an ngníomhaire úsáideora é a sheoladh ar ais chuig an bhfreastalaí níos déanaí ina dhiaidh. Fianán Seasmhach a stóráiltear ar feadh 13 lá. Fíor-Riachtanach
DSID .doubleclick.net 6 Tá an fianán seo socraithe chun déanamh amach cad é d’aitheantas úsáideora ar leith. Tá Comhartha Aitheantais uathúil atá haiste/criptithe ann. Fíor-Riachtanach
_ga etoll.ie 1 Cláraíonn sé Comhartha Aitheantais uathúil a úsáidtear chun sonraí staidrimh a ghiniúint faoin gcaoi a n-úsáideann an cuairteoir an láithreán gréasáin. Anailíosacht
_gat etoll.ie 1 Baineann Google Analytics úsáid as chun an ráta iarratais a chur ar a lánluas. Anailíosacht
_gid etoll.ie 1 Cláraíonn sé Comhartha Aitheantais uathúil a úsáidtear chun sonraí staidrimh a ghiniúint faoin gcaoi a n-úsáideann an cuairteoir an láithreán gréasáin. Anailíosacht
collect google-analytics.com An Seisiún Úsáidtear iad chun sonraí a chur chuig Google Analytics faoi ghléas an chuairteora agus faoin úsáid a bhaineann sé as an tsuíomh. Déanann sé an cuairteoir a rianú thar gléasanna agus bealaí margaíochta éagsúla. Anailíosacht
p.gif typekit.net An Seisiún Coinníonn sé súil ar na clónna speisialta a úsáidtear ar an láithreán gréasáin le haghaidh na anailíse intí. Ní chláraíonn an fianán aon sonraí faoin gcuairteoir. Anailíosacht
gtm_debug www.googletagmanager.com An Seisiún Bailíonn na fianáin seo sonraí anailíseachta faoin tslí a n-úsáidtear an láithreáin. Anailíosacht
gtm_preview www.googletagmanager.com An Seisiún Bailíonn na fianáin seo sonraí anailíseachta faoin tslí a n-úsáidtear an láithreáin. Anailíosacht
gtm_auth www.googletagmanager.com An Seisiún Bailíonn na fianáin seo sonraí anailíseachta faoin tslí a n-úsáidtear an láithreáin. Anailíosacht
_gat_UA-10278752-4 etoll.ie 1 nóiméad Google Analytics. Cuidíonn sé le stop a chur le freastalaithe gréasáin Google Analytics faisnéis a bhailiú faoin gcaoi a n-úsáideann tú ár láithreáin ghréasáin. Úsáidtear é lena chinntiú go bhfeidhmíonn an láithreán gréasáin chun leorshásaimh an úsáideora. Anailíosacht
IDE doubleclick.net 2 bhliain Úsáidte ag Google DoubleClick chun gníomhartha úsáideora an láithreáin ghréasáin a chlárú agus a thuairisciú tar éis ceann de fhógraí an fhógróra a bhreathnú nó a chliceáil chun éifeachtúlacht fógra a thomhas agus chun fógraí spriocdhírithe a chur i láthair an úsáideora. Fógraíocht
test_cookie doubleclick.net 1  lá Úsáidtear é chun seiceáil an dtacaíonn brabhsálaí an úsáideora le fianáin. Fógraíocht
1P_JAR google.com 1 Déanann sé taifead faisnéise faoin gcaoi a n-úsáideann an t-úsáideoir deiridh an láithreán gréasáin agus d’aon fhógraíocht a d’fhéadfadh a bheith feicthe ag an úsáideoir deiridh sula dtugann sé cuairt ar an láithreán gréasáin sin. Fógraíocht
ANID google.com 1 bhliain amháin Úsáidtear é le haghaidh na fógraíochta a sheirbheáiltear ar fud an ghréasáin agus a stóráiltear ar google.com. Fógraíocht
CONSENT google.com 17 bliain Déanann an fianán seo taifead faisnéise faoin gcaoi a n-úsáideann an t-úsáideoir deiridh an láithreán gréasáin agus d’aon fhógraíocht a d’fhéadfadh a bheith feicthe ag an úsáideoir deiridh sula dtugann sé cuairt ar an láithreán gréasáin sin. Fógraíocht
HSID google.com 2 bhliain Socraithe ag DoubleClick chun próifíl de spéiseanna an chuairteora a chruthú agus fógraí ábhartha a thaispeáint dó dá réir ar láithreáin eile. Fógraíocht
NID google.com 6 mhí Is le Google Inc. an fearann seo . Fógraíocht
__Secure-3PAPISID google.com 2 bhliain Úsáidtear é chun críocha spriocdhírithe chun próifíl de na suimeanna atá ag an gcuairteoir ar an láithreán gréasáin a chruthú d’fhonn fógraíocht Google a thaispeáint dó atá oiriúnaithe agus pearsantaithe dó. Fógraíocht
__Secure-3PSID google.com 2 bhliain Úsáidtear é chun críocha spriocdhírithe chun próifíl de na suimeanna atá ag an gcuairteoir ar an láithreán gréasáin a chruthú d’fhonn fógraíocht Google a thaispeáint dó atá oiriúnaithe agus pearsantaithe dó. Fógraíocht
__Secure-3PSIDCC google.com 1 bhliain amháin Úsáidtear é chun críocha spriocdhírithe chun próifíl de na suimeanna atá ag an gcuairteoir ar an láithreán gréasáin a chruthú d’fhonn fógraíocht Google a thaispeáint dó atá oiriúnaithe agus pearsantaithe dó. Fógraíocht
SIDCC google.com 1 bhliain amháin Úsáidtear mar bheart slándála iad chun sonraí an úsáideora a chosaint roimh an rochtain neamhúdaraithe. Feidhmiúil
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 Déanann sé iarracht bandaleithead na n-úsáideoirí a mheas ar leathanaigh a bhfuil físeáin YouTube leabhaithe iontu. Ilghnéitheach
YSC youtube.com An Seisiún Cláraíonn sé Comhartha Aitheantais uathúil chun staitisticí a choinneáil faoi na físeáin YouTube a d’fhéach an t-úsáideoir orthu. Ilghnéitheach
yt-remote-cast-installed youtube.com An Seisiún Stórálann sé na roghanna um sheinnteoir físeáin atá déanta ag an úsáideoir chun físeáin YouTube atá leabaithe a chur ar siúl. Ilghnéitheach
yt-remote-connected-devices youtube.com Seasmhach Stórálann sé na roghanna um sheinnteoir físeáin atá déanta ag an úsáideoir chun físeáin YouTube atá leabaithe a chur ar siúl. Ilghnéitheach
yt-remote-device-id youtube.com Seasmhach Stórálann sé na roghanna um sheinnteoir físeáin atá déanta ag an úsáideoir chun físeáin YouTube atá leabaithe a chur ar siúl. Ilghnéitheach
yt-remote-fast-check-period youtube.com An Seisiún Stórálann sé na roghanna um sheinnteoir físeáin atá déanta ag an úsáideoir chun físeáin YouTube atá leabaithe a chur ar siúl. Ilghnéitheach
yt-remote-session-app youtube.com An Seisiún Stórálann sé na roghanna um sheinnteoir físeáin atá déanta ag an úsáideoir chun físeáin YouTube atá leabaithe a chur ar siúl Ilghnéitheach
yt-remote-session-name youtube.com An Seisiún Stórálann sé na roghanna um sheinnteoir físeáin atá déanta ag an úsáideoir chun físeáin YouTube atá leabaithe a chur ar siúl Ilghnéitheach
APISID google.com 2 bhliain Úsáidtear é chun físeáin YouTube atá leabaithe ar an láithreán gréasáin a chur ar siúl. Ilghnéitheach
SAPISID google.com 2 bhliain Úsáidtear é chun físeáin YouTube atá leabaithe ar an láithreán gréasáin a chur ar siúl. Ilghnéitheach
SID google.com 2 bhliain Úsáidtear é chun físeáin YouTube atá leabaithe ar an láithreán gréasáin a chur ar siúl. Ilghnéitheach
SSID google.com 2 bhliain Úsáidtear é chun físeáin YouTube atá leabaithe ar an láithreán gréasáin a chur ar siúl. Ilghnéitheach