Skip to main content

Téarmaí Úsáide

Tábhachtach

Le do thoil cinntigh go léann tú (dá dtagraítear ‘an túsáideoir’, ‘tú’ nó ‘do’) na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo go cúramach mar gheall go rialaíonn siad an úsáid a bhaineann tú agus an rochtain a fhaigheann tú ar láithreán gréasáin dhomhanda etoll ag www.Etoll.Ie (an láithreán seo). Mura nglacann tú leis na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo, ná húsáid an láithreán seo, le do thoil.

Má leanann tú ag brabhsáil agus ag úsáid an láithreáin seo síltear go gcomhaontaíonn tú chun na téarmaí agus coinníollacha úsáide go chomhlíonadh agus go gcloífidh leo. Rialaíonn na coinníollacha úsáide seo ár ngaol leat maidir leis an láithreán seo, i dteannta le an ráitis phríobháideachais agus slándála.

Úinéireacht An Láithreáin

Is leis Bonneagair Iompair Éireann (dá dtagraítear ‘Bonneagair Iompair Éireann, ‘an BII’, ‘sinn’, ‘muid’ nó ‘ár’), an Láithreán seo agus áirítear leis an nath sin, sa chás go gceanglaíonn an comhthéacs, ár soláthraithe tríú páirtí agus aon pháirtí eile atá bainteach i soláthar nó i gcothabháil an Láithreáin seo. 

Oibriú An Láithreáin

Déanann Bonneagair Iompair Éireann an Láithreán seo a rialú agus a oibriú. Tá an t-ábhar a fheictear ar leathanaigh an Láithreáin seo (dá dtagraítear mar ‘faisnéis’ nó ‘ábhair’) curtha ar fáil i gcomhréir agus faoi réir dhlíthe na hÉireann. Má thagann aon ábhar ar an Láithreán seo, nó an úsáid a bhaineann tú as an Láithreán seo, salach ar dhlíthe na dlínse ina bhfuil tú lonnaithe, ní bheartaítear go mbainfidh tú úsáid as an Láithreán seo agus iarraimid ort gan an Láithreán seo a úsáid. Nuair a bhíonn an Láithreán seo á úsáid agat, tá tú freagrach as dlíthe na dlínse ina bhfuil tú lonnaithe a chomhlíonadh agus comhaontaíonn tú chun gach dlí áitiúil maidir le hiompar ar líne agus ábhar inghlactha a chomhlíonadh.

Tá an ceart ar cosaint ag Bonneagair Iompair Éireann chun an rochtain a fhaigheann tú agus an úsáid a bhaineann tú as an Láithreán seo a chur ar fionraí, a scor nó a dhíbh, lena n-áirítear aon ghnéithe atá ar fáil ar an Láithreán seo, ag aon tráth, agus is féidir an ceart seo a fheidhmiú tar éis fógra a thabhairt duit nó gan fógra a thabhairt duit. Má thugtar fógra, seolfar an fógra chuig do sheoladh ríomhphoist ina luafar gur tugadh fógra don Údarás um Bóithre Náisiúnta agus measfar go mbeidh sé seirbheáilte dhá (2) uair an chloig tar éis go ndéanaimid é a tharchur.

Faisnéis, Cuspóir Agus Nuashonruithe An Láithreáin

Aithníonn agus comhaontaíonn tú leis go soláthraítear an fhaisnéis ar an láithreán seo ar mhaithe le cuspóirí ginearálta faisnéise amháin. Níl sé beartaithe go bhfreastalóidh an fhaisnéis a chuimsítear ar an láithreán seo ar do riachtanais ar leith, ná go mbeidh aon tairiscint, promóisean, nó sirtheoireacht inti úsáidte chun táirgí nó seirbhísí a cheannach nó a dhíol. Ní dhíoltar táirgí agus seirbhísí ar an suíomh seo ach amháin iad siúd a chomhlíonann dlíthe na ndlínsí ar leith ina ndíoltar iad.

Tá an ceart ar cosaint ag Bonneagair Iompair Éireann chun an láithreán seo a fhoirceannadh, a athrú, a chur ar fionraí nó a scor (lena n-áirítear aon ghné den láithreán seo), an fhaisnéis a sholáthraítear ar leathanaigh an láithreáin seo agus na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo ag aon tráth gan fógra a thabhairt nó gan thú a chur faoi dhliteanas. Ba cheart duit na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo a léamh ó thráth go tráth, mar gheall go sonraítear iontu an dáta is déanaí a leasaíodh iad. Má leanann tú leis an láithreán seo a bhrabhsáil agus a úsáid tar éis go ndéantar athrú ar na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo, comhaontaíonn tú chun na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo a chomhlíonadh agus bheith faoi cheanglas ag an leagan nuashonraithe díobh.

Séanadh

Cé go ndearna Bonneagair Iompair Éireann gach beart réasúnta le cruinneas, cúrsaíocht, infhaighteacht, slándáil, beachtas agus iomláine na faisnéise a chuimsítear ar an Láithreán seo, aithníonn agus comhaontaíonn tú go soláthraíonn sinn an fhaisnéis seo ar bhonn ‘mar atá sí’, ‘le gach locht’ agus ‘faoi mar a bhfuil fáil uirthi’. Ní dhéanaimid aon ionadaíocht ná ráthaíochtaí d’aon sórt, bíodh siad sainráite nó intuigthe, agus ní bheimid freagrach as iomláine, cruinneas, iontaofacht, slándáil, oiriúnacht nó infhaighteacht (lena n-áirítear cur isteach ar infhaighteacht) maidir leis an Láithreán seo nó an fhaisnéis, táirgí, seirbhísí nó grafaic nó ábhar gaolmhar a chuimsítear ar an Láithreán d’aon chuspóir. Ar an ábhar sin, ar do phriacal féin, go hiomlán, a bheidh sé má bhraitheann tú ar an bhfaisnéis sin.

Sa mhéid is mó a cheadaíonn an dlí infheidhme, séanann agus eisiann Bonneagair Iompair Éireann gach ionadaíocht, ráthaíocht, coinníollacha agus téarmaí d’aon sórt (seachas dualgais le hintinn mhaith) agus aon cheann díobh, cibé acu má bhíonn siad sainráite nó intuigthe, maidir leis an Láithreán seo nó an fhaisnéis atá ar an Láithreán seo.

Ní bheidh Bonneagair Iompair Éireann faoi dhliteanas, in aon chás ar bith, íoc as aon chaillteanas nó díobháil, lena n-áirítear caillteanas nó díobháil speisialta, theagmhasach, indíreach nó iarmhartach, agus gan bheith teoranta dóibh siúd, a d’fhéadfadh eascairt as nó maidir le húsáid a bhaint as, nó rochtain a fháil ar an Láithreán seo, cibé acu má thugtar nó nach dtugtar údarú, fiú má moladh don Údarás um Bóithre Náisiúnta go bhféadfadh an caillteanas nó an díobháil sin tarlú. Beidh dliteanas an Údaráis um Bóithre Náisiúnta maidir le caillteanas nó díobháil dhíreach, a d’fhéadfadh eascairt as nó maidir le húsáid a bhaint as, ar bhealach ar bith, nó rochtain a fháil ar an Láithreán seo, cibé acu má thugtar nó nach dtugtar údarú, teoranta do cheartú nó ionadú na faisnéise ábhartha ag an Údarás um Bóithre Náisiúnta.

Má íoslódálann tú aon ábhar ón láithreán seo, déanann tú amhlaidh de do lánrogha agus ar do phriacal féin. Is tusa amháin a bheidh freagrach as aon chaillteanas nó díobháil, caillteanas sonraí nó díobháil a rinneadh do do chóras ríomhaire a eascraíonn ón ábhar sin a íoslódáil, agus gan a bheith teoranta dóibh siúd. Ní ghlacaimid aon fhreagracht, agus ní bheimid faoi dhliteanas, as aon chaillteanas nó aon díobháil a eascraíonn as an ábhar sin a íoslódáil.

Ní dhéanann aon rud sna TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo dliteanas Bonneagair Iompair Éireann a eisiamh nó a theorannú as bás nó gortú pearsanta a eascraíonn as ár bhfaillí, nó aon dliteanas a eascraíonn as ár gcalaois, mífhaisnéis chalaoiseach, nó mainneachtain thoiliúil nó aon dliteanas eile nach féidir le dlí na hÉireann a eisiamh nó a theorannú.

Gan dochar a dhéanamh don mhéid thuas, oibríonn Bonneagair Iompair Éireann an Láithreán seo ar bhonn “fógra agus tógáil anuas”. Má chreideann tú go sáraíonn aon ábhar ar an Láithreán seo do chuid ceart nó ceart tríú páirtí, nó má sháraíonn sé, ar bhealach eile, na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo, cuir sinn ar an eolas láithreach, le do thoil. Cé nach bhfuil aon dualgas orainn aon ábhar a chuirtear ar an Láithreán seo a scagadh, eagarthóireacht nó monatóireacht a dhéanamh air, sa chás go gcuirtear ar an eolas sinn ar shárú líomhnaithe ar chearta tríú páirtí nó ar na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo, féadfaimid bearta a ghlacadh chun an t-ábhar ábhartha a eagrú nó a bhaint.

Naisc Le Láithreáin Eile

Tá naisc áirithe ar an Láithreán seo ceangailte le láithreáin an Ghréasáin Dhomhanda atá á gcoimeád ag tríú páirtithe. Cuirtear na naisc seo ar fáil mar áisiúlacht duitse amháin. Ní dhearnamar athbhreithniú ar an bhfaisnéis atá ar fáil ar na suíomhanna nasctha sin agus níl aon fhreagracht orainn as an bhfáil atá ar na láithreáin nasctha siúd nó ar an ábhar atá orthu (nó láithreáin atá nasctha leis na láithreáin nasctha siúd) ná aon táirgí nó seirbhísí a d’fhéadfaí a thairiscint trí na láithreáin nasctha siúd. D’fhéadfadh faisnéis bheith ar láithreáin nasctha tríú páirtí ar thug nó nár thug Bonneagair Iompair Éireann comhaontú leo agus ní thugann naisc leis na láithreáin tríú páirtí siúd le fios gur thug Bonneagair Iompair Éireann ar aon bhealach dá laghad ar an ábhar nó an fhaisnéis atá ar fáil ar na láithreáin tríú páirtí sin atá nasctha ag an Údarás um Bóithre Náisiúnta. D’fhéadfadh téarmaí agus coinníollacha éagsúla bheith i gceist leis an úsáid a bhaineann tú as aon láithreáin nasctha.

A luaithe a d’úsáid tú na naisc seo chun an Láithreán seo a fhágáil, ba cheart duit a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon smacht againn ar aon láithreáin ghréasáin eile. Ar an ábhar sin, ní féidir linn bheith freagrach as cosaint agus príobháideachas aon fhaisnéise a sholáthraíonn tú fad atá cuairt á tabhairt agat ar aon láithreáin ghréasáin eile (lena n-áirítear na láithreáin nasctha).

Tabhair faoi deara frámú nó nasc a dhéanamh leis an Láithreán seo gan cead scríofa faighte agat roimh ré ó Bonneagair Iompair Éireann.

Ríomhphost, Slándáil Agus Príobháideachas

Ghlac Bonneagair Iompair Éireann bearta réasúnta i dtaobh cúrsaí tráchtála le slándáil do chuid cumarsáide leis an Láithreán seo a chinntiú. Leagtar sonraí amach faoi seo i ráiteas príobháideachais agus slándála Bonneagair Iompair Éireann, atá ar fáil anseo. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachais agus slándála seo le láithreáin tríú páirtí.

Nuair a bhíonn an Láithreán seo á rochtain, glacann gach Úsáideoir leis go dtarlódh nach mbeadh ríomhphoist nó cumarsáid eile a ghabhann thar an Idirlíon saor ó thrasnaíocht ag tríú páirtithe. Mar thoradh air sin, aithníonn tú nach féidir leis Bonneagair Iompair Éireann príobháideachas, slándáil nó rúndacht aon fhaisnéise a chinntiú maidir le húsáideoir a ghabhann thar an Idirlíon agus nach bhfuil Bonneagair Iompair Éireann faoi dhliteanas íoc as aon chaillteanas nó díobháil a eascraíonn as nó maidir le haon chumarsáid idir tú féin agus Bonneagair Iompair Éireann a ghabhann thar an Idirlíon nó aon chumarsáid uait atá treoraithe chuig an Láithreán seo.

Cé go bhfuil Bonneagair Iompair Éireann faoi cheanglas ag an reachtaíocht infheidhme um chosaint sonraí, féadfaidh Bonneagair Iompair Éireann faisnéis a úsáid, nach sonraí pearsanta í, de réir mar a mheasaimid d’fhonn feabhas a chur ar ár n-oibríochtaí. Chun teacht ar bhreis faisnéise, is féidir leat ár ráiteas príobháideachais agus slándála atá ar fáil anseo a léamh.

Limistéar Idirghníomhach

D’fhéadfadh fóraim phlé, cláir fógraí, athbhreithnithe úsáideora nó fóraim nó meáin eile bheith le sonrú ar an Láithreán seo ina bhféadfá nó tríú páirtithe ábhar, teachtaireachtaí, ábhair nó earraí eile a chur in airde ar an Láithreán seo (dá dtagraítear mar Limistéir Idirghníomhacha). Má tá fáil ar na Limistéir Idirghníomhacha sin, is tusa amháin atá freagrach as an úsáid a bhaineann tú as na Limistéir Idirghníomhacha sin agus iad a úsáid ar do phriacal. Trí aon Limistéir Idirghníomhacha a úsáid, comhaontaíonn tú gan aon chinn díobh seo a leanas a chur in airde, a uaslódáil, a tharchur, a leithdháileadh, a stóráil, a chruthú nó a fhoilsiú ar bhealach eile tríd an Láithreán seo:

  • Aon teachtaireacht, sonraí, faisnéis, téacs, ceol, fuaim, grianghraf, grafaic, cód nó ábhar eile (dá dtagraítear mar “Ábhar”) atá mídhleathach, clúmhillteach, aithiseach, graosta, pornagrafach, mígheanúil, gáirsiúil, maslach, ciapach, bagrach, mí-úsáideach, gríosaitheach, calaoiseach, a ionraíonn cearta príobháideachais nó poiblíochta nó a bhféadfaí cur ina choinne nó atá míchuí;
  • Ábhar arbh ionann é, a spreagfadh nó a sholáthródh treoracha do thabhairt faoi cion coiriúil, a sháródh cearta aon pháirtí, nó a sháródh aon dlí infheidhme ar bhealach eile;
  • Ábhar a d'fhéadfadh aon phaitinn, trádmharc, trádrún, cóipcheart nó aon mhaoin intleachtach nó ceart dílsithe eile aon pháirtí a shárú;
  • Ábhar a dhéanann pearsanú ar aon duine nó aonán nó a dhéanann mí-ionadaíocht, ar bhealach eile, ar an mbaint atá agat le duine nó le haonán;
  • Promóisin gan iarraidh, feachtasaíocht pholaitiúil, fógraíocht nó sirtheoireacht;
  • Ábhar a d'fhéadfadh cearta príobháideachais tríú páirtí a shárú;
  • Víris, sonraí truaillithe nó comhaid eile dhíobhálacha, shuaiteacha nó mhillteacha; nó
  • Ábhar, a mheasaimid féin, a bhféadfaí cur ina choinne nó a leagann srian nó cosc ar aon duine eile ó úsáid nó sult a bhaint as na Limistéir Idirghníomhacha nó an Láithreán seo, nó a d’fhéadfadh sinn nó ár n-úsáideoirí a nochtadh d’aon díobháil nó dliteanas den sórt.

Ní ghlacaimid aon fhreagracht agus níl aon dliteanas orainn as aon Ábhar d’aon saghas a chuirtear in airde, a stóráiltear nó a uaslódálann tú nó aon tríú páirtí ar an Láithreán seo, nó as aon caillteanas nó díobháil a rinneadh mar thoradh air. Mar sholáthróir seirbhísí idirghníomhacha, níl dliteanas orainn as aon ráitis, ionadaíocht nó Ábhar a sholáthraíonn úsáideoirí an Láithreáin seo in aon Limistéar Idirghníomhach nó aon fhóram poiblí eile. Cé nach bhfuil aon dualgas orainn chun aon chuid den Ábhar a scagadh ná eagarthóireacht nó monatóireacht a dhéanamh air sin a cuireadh in airde ar aon Limistéar Idirghníomhach nó a dáileadh trí aon Limistéar Idirghníomhach, tá an ceart ar cosaint againn, agus tá sé de lánrogha iomlán againn, aon Ábhar a bhaint, a scagadh nó a chur in eagar a chuirtear in airde nó a stóráiltear ar an Láithreán seo ag aon tráth ar chúis ar bith, agus is tusa amháin atá freagrach as cóipeanna cúltaca a chruthú d’aon Ábhar agus aon Ábhar a ionadú a chuireann tú in airde nó a stórálann tú ar do chostas féin amháin.

Má bhaintear aon úsáid as na Limistéir Idirghníomhacha nó as codanna eile den Láithreán, seachas i gcomhréir leis na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo, is féidir an rochtain atá agat ar na Limistéir Idirghníomhacha agus/nó an Suíomh seo a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí, i measc rudaí eile. D’fhonn ordú cúirte dlínse inniúla a chomhlíonadh nó chun ár gcórais nó úsáideoirí an Láithreáin seo a chosaint, d’fhéadfaimis aon fhaisnéis atá á coimeád againn a phróiseáil agus a nochtadh maidir le húsáideoir an Láithreáin seo a chuireann Ábhar míchuí in airde nó ábhar a bhféadfaí cur ina choinne nó a uaslódálann an t-ábhar sin, lena n-áirítear, a n-ainm, seoladh ríomhphoist, seoladh IP, stair úsáide agus Ábhar a cuireadh in airde, agus gan bheith teoranta dóibh.

Trí Ábhar a chur in airde nó a dháileadh tríd an Láithreán seo, mura dtugaimid a mhalairt le fios,

  • tugann tú ceart neamheisiach, saor ó ríchíos, gan deireadh, in-aistrithe, do-chúlghairithe agus go hiomlán incheadúnaithe dúinn chun an tÁbhar sin a úsáid, a atáirgeadh, a mhionathrú, a oiriúnú, a aistriú, a dháileadh, a fhoilsiú, saothair chruthaitheacha a chruthú uaidh agus an tÁbhar sin a thaispeáint go poiblí agus an tÁbhar sin a chur i láthair ar fud an domhain ar aon bhealach ar bith;
  • déanann tú ionadaíocht agus deimhníonn tú go gcomhlíonann an tÁbhar a chuireann tú in airde nó a dháileann tú ar bhealach eile (a) NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo; (b) go bhfuil sé cruinn agus nach bhfuil sé míthreorach; agus (c) nach nochtfaidh sé sinn d’aon dliteanas sibhialta nó coiriúil ná aon drochthionchar ábhartha a imirt ar ár ngnólacht nó ar an gcáil atá orainn.

Caithfear le hábhar a sheolann tú ar aghaidh mar ábhar neamhrúnda agus níl aon dualgas orainn caitheamh leis an Ábhar sin amhail faisnéis dhílsithe. Gan teorainn a leagan ar an méid thuas, tá an ceart ar cosaint againn chun an tÁbhar a úsáid amhail a mheasaimid is cuí, lena n-áirítear an t-ábhar a scriosadh, a chur in eagar, a mhionathrú, a dhiúltú, nó diúltú leis an Ábhar a chur in airde, agus gan bheith teoranta dóibh. Níl aon dualgas orainn chun aon íocaíocht a thairiscint duit as Ábhar a sheolann tú ar aghaidh ná an deis chun é a chur in eagar, a scriosadh nó Ábhar a mhionathrú ar bhealach eile a luaithe ar seoladh ar aghaidh é chugainn. Ní bheidh aon dualgas orainn údaracht Ábhair a shannadh duit, agus ní bheidh sé de dhualgas ort aon fhoirm de dháileadh ag tríú páirtithe a fhorfheidhmiú. Comhaontaíonn tú, leis seo, chun aon chearta agus gach ceart morálta a tharscaoileadh a d‘fhéadfadh bheith agat san Ábhar.

Fógraíocht

D’fhéadfadh fógraíocht agus urraíocht bheith le sonrú i gcuid den Láithreán seo nó de láithreáin eile atá á n-oibriú faoi choimirce Bonneagair Iompair Éireann amach anseo. Tá fógróirí agus urraitheoirí freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann ábhar a seoladh ar aghaidh lena chuimsiú ar an Láithreán aon dlí infheidhme idirnáisiúnta agus náisiúnta. Ní bheidh aon fhreagracht nó dliteanas ar Bonneagair Iompair Éireann as aon earráid nó míchruinneas a chuimsítear in aon cheann de na hábhair fógraíochta sin.

Fógra Agus Ceadúnas Cóipchirt

Is leis Bonneagair Iompair Éireann nó lenár gceadúnóirí an fhaisnéis a chuimsítear sa Láithreán seo, lena n-áirítear ach gan bheith teoranta don ábhar, rogha agus leagan amach an téacs, íomhánna, grafaic, beochan, físeáin, ceol, fuaimeanna agus ábhair eile, agus tá sé á chosaint ag cóipcheart agus trádmharc infheidhme náisiúnta agus idirnáisiúnta agus ag dlíthe eile.

Féadfaidh tú an Láithreán seo a bhrabhsáil agus cóipeanna d’ábhair a chló nó a íoslódáil chuig ríomhaire singil chun úsáid neamhthráchtála a bhaint astu laistigh de do thimpeallacht féin bhaile [nó oibre], a fhad agus a choimeádann gach cóip, bíodh siad ina gcruachóipeanna nó cóipeanna leictreonacha, an cóipcheart uile agus gach fógra agus séanadh dílsithe eile. Ní thugtar aon chead chun aon athruithe a dhéanamh (bíodh siad de láimh nó i bhfoirm leictreonach) ar an bhfaisnéis ar an Láithreán seo agus tá gach ceart nach ndeonaímid go sainráite sna TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo ar cosaint againn.

Aithníonn agus comhaontaíonn tú nach gceadaíonn an ceadúnas teoranta chun ábhair a chóipeáil ar an Láithreán seo, a leagtar amach thuas, corprú an ábhair nó cuid de in aon saothar nó foilseachán eile, bíodh sé i gcruachóip, cóip leictreonach nó in aon fhoirm eile. Comhaontaíonn tú, go háirithe, agus gan bheith teoranta, gur féidir aon ábhair ar an Láithreán seo a chóipeáil nó a dháileadh d’aon chuspóirí tráchtála. Aithníonn agus comhaontaíonn tú nach féidir aon ábhair ar an Láithreán seo a atáirgeadh nó a tharchur ar aon láithreán gréasáin eile, nó a stóráil ar aon láithreán gréasáin eile ná ar aon fhoirm eile de chóras aisghabhála leictreonaí nó a úsáid chun saothair dhíorthacha a chruthú gan údarú scríofa a fháil roimh ré.

Fógra Faoi Thrádmharc

Aithníonn agus comhaontaíonn tú gur trádmhairc (na Marcanna), marcanna seirbhíse, nó trádainmneacha de chuid Bonneagair Iompair Éireann, de réir mar is cuí iad gach ainm táirgí, ainm samhla, sluán, lógó agus suaitheantas, dá dtagraítear sa Láithreán seo, cibé acu ma thaispeántar iad i gcló mó nó leis an ngiorrúchán ‘TM' nó le siombail an trádmhairc. Aithníonn agus comhaontaíonn tú, chomh maith, go bhfuil gach ceart sna Marcanna ar cosaint agus nach ndeonaítear aon cheadúnas ná ceart chun aon chinn de na Marcanna a úsáid d’Úsáideoirí. Ar a bharr sin, cuirtear cosc intuigthe ar úsáid nó mí-úsáid a bhaint as Marcanna.

Dlí Rialála

Dearadh an Láithreán seo chun dlíthe na hÉireann a chomhlíonadh. Tá úsáid á baint as an Láithreán seo faoi réir dhlíthe na hÉireann (gan Tuaisceart Éireann a áireamh) a dhéanfaidh rialáil eisiach ar thuiscint, cur i bhfeidhm agus éifeacht na DTÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo. Beidh dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann ar gach éileamh nó díospóid a eascraíonn maidir leis an Láithreán seo agus úsáid an Láithreáin seo, a eascraíonn as an Láithreán seo agus as úsáid an Láithreáin seo, nó i dtaca leis an Láithreán seo agus úsáid an Láithreáin seo.

Má mheastar go bhfuil aon fhoráil de na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo in aghaidh an dlí, má bhíonn siad ar neamhní nó neamh-infheidhmithe ar aon chúis faoi dhlí aon dlínse, meastar gur sáraíodh an fhoráil sin sa dlínse sin agus ní dhéanfaidh seo aon difear do bhailíocht agus d’infhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile sa dlínse sin ná do bhailíocht agus d’infhorfheidhmitheacht na DTÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo in aon dlínse eile.

Comhaontú Iomlán

Cuimsítear sna TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo an comhaontú iomlán idir na páirtithe maidir leis an úsáid a bhaineann tú agus an rochtain a fhaigheann ar an Láithreán seo.